Almanak februar 1838

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1838
Torsdag 1 En Ulv er kommet over fra Skaane her til
Fredag 2 15 Graders kulde. Fru Lindegaard og Brygger Poulsen døde, hører jeg, for nogle Dage siden
Lørdag 3 Fata morgana pebet. Senioratvalg
Søndag 4 Til Middag hos Kocks. Weyse spillet. Nordlys
Mandag 5 Skrevet mene mene tekel upharsin
Tirsdag 6 Ryddet op i mine Papirer. Begyndt på Folkebogen.
Onsdag 7 Brev fra Frøken Bræmer. Hos de blinde. Ildebrand hos Marschal – 8 (+)
Torsdag 8 Tøveir. Skrevet et Digt over Fru Lindegaard.
Fredag 9 Theater Directionen nægtet Fremsigelsen af mit Digt: mene, mene tekel upharsin, lagt Betydning mod Rusland deri; Molbeck sagt at man skulde ei latterliggjøre en stor Calamitas. Meget forbittret.
Lørdag 10 Gjennem Adler sendt Prinds Christian en Afskrift.
Søndag 11 Uenighed med Øehlenshlæger om mit Digt, han holdt med Directionen. Ilde stemt, ellers frisk. Forestilling for de Blinde. Wolff spillede. Epilogen. (+)
Mandag 12 Fuldkommen rask. Megen Talen om Digtet.
Tirsdag 13 Høedts Fødselsdag. Fjoralla pebet. Cachucha 1ste Gang.
Onsdag 14 Pöschels Koncert på Hoftheatret. Collins kjøbt en ny Gaard. (Puls).
Torsdag 15 Skrevet en Vise: Videnskabernes Skaal. Frosten bliver ved.
Fredag 16 Kock er paa 3 Timer kommet over Beltets Iis. Stærk Frost
Lørdag 17 Mindre rask. Brev fra Jomf. Ryge.
Søndag 18 Jericho ønsket at gjøre min Büste. hos Saabys til Middag.
Mandag 19 Mad: Thybergs Brev mod Büsten. Skrevet: Den Ubekjendtes Mesterværk. (Puls).
Tirsdag 20 Betydelig mange Svenske over Isen. Skrevet for Kjæden til Tableaus le mauvais sujet. Mindre vel.
Onsdag 21 Svenske studenter beværtet i Foreningen. Aften hos Adlers (+)
Torsdag 22 Klæde til en Frakke af Fru Bügel. (taget en Lotteriseddel)
Fredag 23 Oversat paa Der Verschwender. Ikke vel.
Lørdag 24 Storm, dog kjøre Slæder over. Billet fra Henrik Wolf.
Søndag 25 Storm. Til Middag hos Øehlenschlægers, kjørt med ham i Theatret. Jomf Ryge fremsagt den Ubekjendtes Mesterværk.
Mandag 26 Den nye Frakke. Forbunds Leir i Foreningen, jeg var Dalarkal, Jomf: Nielsen Dandserinden gav mig en Dandserinde. Svenske i Foreningen.
Tirsdag 27 Meget rask. I Nat Hauch død.-
Onsdag 28 Været meget vel ved min nye Frakke (+)