Tegning af H. C. Andersen “Raphaels Villa” Rom 1833

1-67

Tegning af H. C. Andersen “Raphaels Villa.” 1833. Casino di Raffaello, Casa Censi, Rom, Italien

Tegningen dateret 31 december 1833. Originale størrelse er 6,4 cm x 10,1 cm

Brev til Signe Læssøe den 7. januar 1834:

“Her i Brevet følger en Viol til Dem. De voxe alt i Mængde foran Raphaels Villa, nær Villa Borghese. Efterskrift. (Skrevet nogle Timer efter et modtaget Brev). Digteren siger Dem lev vel! Han drages med Døden! Mennesket Andersen har De kun tilbage, og han vil ikke være Dem saa barnlig eller rettere barnagtig som før. Jeg veed Critikken i Maanedsskriftet over mig! Jeg veed ‘Agnetes’ Fordømmelse, ‘et under Alt maadeligt Arbejde, der er til Fortvivlelse vanskabt’. Alt veed jeg, man har bragt mig Giftskaalen, Venner, trofaste Venner have sagt mig en Sandhed, jeg ikke har Mod til at nedskrive. Det er Meer, end et Menneske kan udholde, hvad man har mældt mig. Nu, i Guds Navn, den smukke Drøm er ude! – Nu bliver jeg et fornuftigt Menneske, maaske faaer jeg en Slags Levevei! Til Efteraaret er jeg i Danmark; Digteren bliver i Italien! Styrk min syge Sjæl med en Moders Trøst! I en anden Verden kommer Glæden eller Søvnen, den – evige Søvn. Lev vel!”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger