Tegning af H.C. Andersen:”Simplon Veien over Alperne.” Schweiz. 19 sept. 1833

1-75Tegning af H.C. Andersen:”Simplon Veien over Alperne.”, Schweiz. 19 september 1833

Mit Livs Eventyr:

“Netop paa samme Tid, men fjorten Aar efter at jeg som en fattig Dreng kom til Kjøbenhavn, skulde jeg træde ind i Italien, Landet for min Længsel og Lykke. – Jeg gik gjennem Rhônedalen over Simplon; hvilken Natur-Storhed rundtom! vor overlæssede Vogn med sit Forspænd af Heste tog sig ud som en Flue paa en mægtig Kæmpeblok; vi ligesom krøb hen ad Klippeveien, der ved Napoleons Bud her er sprængt gjennem Jordens Rygrad …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger