H.C. Andersen tegning: “Simplon Veien over Alperne.” Schweiz. 1833

1-74Tegning af H. C. Andersen: “Simplon Veien over Alperne.” Schweiz. Datering den 19 september 1833. Størrelse 12,9 cm x 10 cm

H.C. Andersens dagbog den 19. september 1833: “Egnen blev vildere og vildere … – Alt var Granit, vi kjørte, som gjennem Jordens Rygrad.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger