“En Liig Procession forbi mine Vinduer i Rom den 28 December 1833.”

1-73Tegning H.C. Andersen: “En Liig forbi mine Vinduer i Rom den 28 December 1833.”  Italien. Datering 28 december 1833. Størrelse 12,1 cm x 18 cm

Dagbogen den 4. februar 1841:

“I Aften seet en stor Liigprocession, først alle de smaae hvide Drenge med de hvide Hatte, to og to, op til de to største, nu kom Capuciner Munkene og derpaa det egentlige Følge i hvide Kapper med Slag, kantet med rødt; Hatten hængende paa Ryggen, et Haandklæde om Hovedet eller Hætte over Ansigtet; tilsidst bares Liget; en Krands laae paa Baaren, det var en 16aarig Pige; Toget gik til Kirken, ligefor JesuMaria Kirken i Corso, der blev sjunget derinde – ”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger