Kloaktegning af H.C. Andersen 1834

kloak-rom-hca

Tegning af H. C. Andersen. “En af Kloakerne i Rom den 24 Jan. 1834.”
Størrelse 9 cm x 8,2 cm

H.C. Andersens dagbog den 19. januar 1834: “I Dag spadserede jeg efter Bordet med Herts ud af Porta di Leone, saae den smukke Udsigt over Tiberen, der var grøn-guul; var i Janus Templet, saae Triumph Buen tæt ved, gik ned til Kloakerne gjennem halv nedstyrtede Buer; en Bonde stod og vadskede sit Tørklæde i det klare Vand, dybere nede gabede de sorte Huler med stinkende skident Vand, der løb med Tiberen, en Bonde sad og gjorte ned i dem, deiligt grønt Vedbende hang ned af Muren og dannede et Løvtag over ham.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger