H.C. Andersen: Piazza Santa Trinita, Firenze, Italien 1834

1-1-102
Tegning af H. C. Andersen. “Piazza del Trinita med Michel Angelos Huus i Florentz 11. April 1834.”. Piazza Santa Trinita, Firenze, Italien. Datering 11 april 1834.
Størrelse 13,1 cm x 9,8 cm.

En Digters Bazar (Metalsvinet): “Men det gik daarligt med Handskesyningen, det gik langsomt med By-Ærinderne; thi Metalsvinet havde nu lært ham, at alle Billeder maatte kunne overføres paa Papiret, og Staden Florents er en heel Billedbog, naar man vil blade op i den. Der staaer paa piazza della Trinità en slank Søile og øverst paa denne staaer Retfærdigheds-Gudinden med tilbundne Øine og Vægtskaal! snart stod hun paa Papiret, og det var Handskemagerens lille Dreng, som havde sat hende der.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger