H.C. Andersen “Tiberfloden i Rom.” 1834

1-117

Tegning udført af H. C. Andersen “Tiberfloden i Rom.” 18 januar 1834. Sted Ponte Rotto, Porta di Leone, Tiberen, Rom, Italien. Størrelse 9,4 cm x 11 cm

Dagbogen den 18. januar 1834:

“Tæt ved Porta di Leone, lossede man et lille Skib; en halv Snees Karle ganske nøgne, kun med en Art Svømmebukser bare Sækkene i Land. Det saa smukt ud, de stærkbyggede brede Skuldre; det lodne Bryst, og Maven bedækket med Haar og saa en meget bruun Huud. De gik fra Skibet gjennem et Huus over Gaden, saa alle Fruentimmer der kom denne Vei saae dem i deres smukke Nøgenhed.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger