H.C. Andersen: Almanak 1833

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1833
Lørdag 2. februar Min Moders Bryllupsdag
Tirsdag 5. februar Napoleon
Lørdag 9. februar Fødtes Copernicus 1473
Onsdag 13. februar Christian Voigt
Fredag 15. februar Baggesen 1764
Mandag 18. februar Luther 1546
Torsdag 21. februar Spinosa død 1677
Søndag 24. februar Holberg død 1754
Marts 1833
Fredag 1. marts Forlod Napoleon Elba 1815
Fredag 15. marts Julius Cæsar myrdet 44 før Ch:
Onsdag 20. marts Opdagede Columbus Amerika 1492
Lørdag 30. marts Vépres siciliennes 1282
April 1833
Tirsdag 2. april Hr: Ego.
Lørdag 6. april Raphael død 1520, død van der Velde 1824, saae Petrarc første Gang Laura i Kirken i Avignion 1327 Langfridag
Fredag 6. april Metastasio død 1782
Mandag 15. april Tasso død 1595
Søndag 21. april Lote Phister. Racine død 1699
Mandag 22. april Begyndt min Udenlandsreise
Tirsdag 23. april Schacspears Fødsels og Dødsdag. Cervantes død 1618. Kom jeg til Hamborg
Fredag 26. april Min Fader død 1816
Lørdag 27. april ( en Onsdag) 1831. Brylluppet. (kjedet mig i Haarburg)
Søndag 28. april Struense og Brandt henrettede 1772. Var jeg i Hanover 1833.
Mandag 29. april Kom jeg til Göttingen
Tirsdag 30. april Kom jeg til Cassel. –
Maj 1833
Onsdag 1. maj Riborg. ( var paa Wilhelmshöhe. 1833.)
Fredag 3. maj Frankfurt saa jeg ( 1833)
Lørdag 4. maj Reiste over Hochheim til Mainz
Søndag 5. maj Napoleon død (5.) 1821. gjorte Rheintour til Coblens
Torsdag 9. maj Schiller død 1809
Fredag 10. maj Kom jeg til Paris 1833
Tirsdag 14. maj Henri IV myrdet 1610
Torsdag 16. maj Nepomuk styrtet i Moldau 1703
Mandag 20. maj Columbus død 1506
Fredag 24. maj Copernicus død 1543. ( Paa Versaillie og Trianon 1833)
Mandag 27. maj Gusta. 1265 fødtes Dante
Tirsdag 28. maj Ingemann 1789
Juni 1833
Søndag 16. juni Ludvig
Søndag 30. juni I Sceau 1833
Juli 1833
Onsdag 3. juli Var pa Montmorenzy 1833
Tirsdag 16. juli Besøg af H. Heine
Lørdag 27. juli Mimi Thyberg
Mandag 29. juli Christian Winther 1796
August 1833
Lørdag 3. august Luise
Onsdag 14. august H.C.Ørsted, Etatsraad
Torsdag 15. august forlod jeg 1833 Paris
Fredag 16. august var jeg i Dijon
Lørdag 17. august kom jeg til Geneve. 1833
Fredag 23. august Fru Drevsen ( var paa Chillon 1833)
Søndag 25. august kom jeg til Locle 1833
Lørdag 31. august Otto Müller
September 1833
Tirsdag 3. september forlod jeg 1819 Odense
Torsdag 5. september kom jeg 1819 til Kjøbenhavn, første Gang
Lørdag 7. september saae Doubfaldet
Lørdag 14. september forlod jeg Locle og kom 2den Gang til Neufschatel. Død Dante 1321
Søndag 15. september Marinech. Pischewasche.Sion
Mandag 16. september kom jeg til Brigue om Aftenen 1833
Torsdag 19. september gaaet over Simplon til Lago Magiore. 1833
Fredag 20. september om Aftenen Klokken 10½ kom jeg til Milano
Tirsdag 24. september Jette Wulff
Fredag 27. september forlod Milano, kom til Pavia og Voghera
Lørdag 28.september Novi. Runco
Søndag 29. september kom jeg første Gang til Genua 1833
Oktober 1833
Onsdag 2. oktober forlod Genua og kom til Rapello, og Sestri di Livante, skimptede Corsica
Torsdag 3. oktober Borgettho. Spezia.Sarzana
Fredag 4. oktober kom til Pisa 1833. ( var om Morgenen i Carara)
Søndag 6. oktober Wessel. 1742. (6. kom jeg til Livorno)
Mandag 7. oktober kom anden Gang til Pisa. Min Moder død.
Tirsdag 8. oktober kom til Florentz
Torsdag 10. oktober saae Billedgalleriet i Florents første Gang
Fredag 11. oktober Fru Kock
Lørdag 12. oktober Fru Wulff
Søndag 13. oktober forlod Florents og kom til Incisa og Livane
Mandag 14.oktober Castiglione. Lago Tracymenes
Tirsdag 15. oktober var i Perugia og i Foligno
Onsdag 16. oktober Spoleto. Terni og dets Vandfald.
Torsdag 17. oktober Nepi
Fredag 18. oktober kom jeg til Rom 1833
Tirsdag 22. oktober Jette Thyberg 1813
Torsdag 24. oktober Var i Frasati og paa Ruinerne af Tusculum,
Fredag 25. oktober Var i Nemi og Albano
Lørdag 26. oktober Paa Monte cavo. –
Mandag 28. oktober fødtes Tordenskiold 1691
November 1833
Lørdag 2. november Eduard (Gusta Petshold og Theodor Collin)
Søndag 10. november Schiller født. Milton død. Luther født 1483
Tirsdag 12. november Ved Vandfaldet i Tivoli
Torsdag 14. november Øehlenschlæger 1779
Lørdag 23. november Var ved Tassos Grav i Onophrii Kloster
Søndag 24. november Mad: Balling
Mandag 25. november Lope de Vega født 1562
Tirsdag 26. november Commandeur Wulff 1774
December 1833
Fredag 6. december Besøg af Thorvaldsen, Bissen og Hertz
Fredag 13. december Min Fader død. J.L. Heiberg født 1791
Adresser i 1833 Disse er anbragt foran i H.C. Andersens almanak
Conferentsraad Collin. Norgesgade 159
Biskop E. Müller. Nørrebrogade No.
Fru Læssøe. Østerbro No 108
Castenskjold Rue de Provence No 14
Castenskjold Rue Bergeres – a Paris
Spohr.Hoffcapelmeister, vor der Cölner-Thor in Cassel
Chr: Voigt. Nørregade No 23, første Sal
Mr: Ampe’re rue Grenelle St Germain No 52 a Paris
Delong. rue de la Harpe No 64
Puerari. rue Bauregard No 27 a 3e’me i Geneve
Scribe. rue Olivier S. George No 8
Koop 107 quadro fontana
Gaitano, via capo la casa No 71
Filippo Berti i Borgo S. Apostoli 1160
Chamisso, Frederiksstrase 34 i Berlin
Frans Horn Frederikdsstrase 34 i Berlin
Thorwaldsen Via Sistina No 64 i Rom
Etatsraad Voigt ved Kirken Giuseppe i Neapel
Feddersen Bayerstrase No 16 München
Dr. Bürk Rindermarkt No 4 ein Stige in München
Sonnenleither. am Graben 1133 i Wien
Doubfaldet 80 Fod ved Brenets