“Jesuitter Collegiet og Nonneklosteret i Brieg den 18 Sept. 1833”

65x

Tegning af H. C. Andersen. Forestillende Motiv “Jesuitter Collegiet og Nonneklosteret i Brieg den 18 Sept. 1833”. Original størrelse 8 cm x 5,6 cm

H.C. Andersens dagbog den 17. september 1833: “I denne By begynder det ret at blive fremmed; her er et Nonnekloster med Nonner, et Collegium med Jesuitter; imorges da jeg kom ud paa Gaden mødte jeg en saakaldt Eneboer, ): Waldbruder, i en brun Munkedragt, han smiilte sa vanvittig til mig, de gamle Bønderkoner smile ogsaa saa ækelt ligesom jeg var et udenlandsk Dyr, men mange hilse saa uhyre ærbødigt at jeg ikke veed hvorledes jeg skal gjengjelde … ”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger