ny

“Udsigt fra mit Vindue i Le Locle paa Jurabjergene den 5. September 1833”

1-70Tegning af H. C. Andersen: Motiv “Udsigt fra mit Vindue i Le Locle paa Jurabjergene den 5. September 1833”. Le Locle, Schweiz. 5 september 1833.

Dagbogen den 5. september 1833: “For 14 Aar siden kom jeg i Dag til Kjøbenhavn … Man har sagt i Danmark om mig ‘jeg var en ung Digter der engang lovede noget,’ og det efter at jeg var gaaet fremad. Det hænger som Gift-Draaber paa mit Hjerte, gid nu Agnetes Lykke maa kaste Solskin ind, der kan bortdunste disse Draaber.” Brev til Signe Læssøe den 12. september 1833: “Skade at jeg slet ikke kan tegne! Dog mine Afkradsninger have moret Dem før, jeg lægger derfor et Blad her i Brevet. Det ene forestiller Slottet Chillon ved Genfersøen, det andet er den magre, melankolske Udsigt, jeg har her i Locle fra mit Vindue. En lille Have er foran, og bagved seer De Bjerget, ganske grønt og som en Kæmpevold, reise sig meget steilt i Veiret; Qvæg skulde der gaae; men jeg er endnu slettere Dyremaler end Naturtegner, altsaa maa De selv supplere det Manglende. Dette grønne Bjerg har jeg seet paa, medens mine Tanker vare paa Havets Dyb hos Agnete.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger