H.C. Andersen: “Doub-Faldet” 1833

1-56Tegning af H. C. Andersen: “Doub-Faldet” Le Locle, Doubs, Frankrig.  7 september 1833. Original størrelse 17 cm x 10 cm

H.C. Andersens dagbog 7. september 1833: ” … Fra Frankerigs Kyst saae jeg nu lidt længer nede Doubfaldet; Vandet styrter lodret 28 Fod over en Klippe;- det saae ud som den hvideste Melk og steeg som buede Skyer nede fra det sorte Dyb, en Røg af Vandstøv gik høit op over Toppen af Grantræerne; det brusede som Torden; vi fik ellers styrtende Regn … For Regnens Skyld tyede vi ind i et Bondehuus, den unge smukke Kone tændte en Spaaneild i det store mørke Kjøkken, smukke Børn sad ved Ilden og saae paa os, den ældste Dreng hedte Henri Numa Robert.- Drivvaade kom vi hjem.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger