H.C. Andersen: “Doubfloden. Forgrunden den er i Schweitz … 1833”

1-60

Tegning af H. C. Andersen af “Doubfloden. Forgrunden den er i Schweitz. Huset i Frankerige den 7 September 1833”. Le Locle, Doubs, Schweiz, Frankrig. 7 september 1833

Dagbog 7. september 1833: “Gik med Mr: Houriet for at see Vandfaldet Doub gjør.- Smukke Udsigter mellem Bjergene, nedenfor Bregnet toge vi en fladbundet Baad. – Floden var blikstille; snart kom vi ind mellem graae lodrette Klipper, hvor kun Smuglerne fandt de skjulte Stier. Mørke Grantræer kastede Skygge over Floden, der som et Speil viiste den hele Omgivning.- Til venstre var kysten Frankeriges, til Høire Schweitses …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger