HCA: “Udsigt fra vort Vindue i Livorno den 6te October 1833.”

1-54

“Udsigt fra vort Vindue i Livorno den 6te October 1833.”

Tegning af H. C. Andersen: “Udsigt fra vort Vindue i Livorno den 6te October 1833.” Livorno, Italien. 6 oktober 1833. Størrelse 6,1 cm x 8,5 cm

Dagbogen den 6. oktober 1833: ” … Livorno, en skiden By, med en smuk Havn, Vandet var ganske grønt … Ved Havnen er en Marmor Statue af Ferdinand den første opreist af hans Søn (Cosme II) med fire Slaver af Bronze lænket til Statuen; den ene, en Neger saae meget melankolsk ud, det var afskyeligt at see, og det skulde være en Hædersstøtte! – Vort Vindue gik ud til Havet, Solen gik ganske deiligt ned bag et Fyrtaarn den stod som et Skib i Horizonten. Bjergene bleve blaaegraae, og underlige sønderrevne Skyer hang som Guldtakker paa Himlen; Livorno var styg, kjedelig og skiden, men Himlen, Havet og de deilige Bjerge var en Ramme der gav Maleriet værd, med saadan en Indfatning kunde man nok faae Lyst at blive her nogen Tid.”

Se flere af H.C. Andersens tegninger her!

  Kilde: Det Kongelige Bibliotek