H.C. Andersen tegning: Bondebyen Beinum 3. maj 1831 (?)

tegn-3-5-1831

H.C. Andersens dagbogsnotater med tegning , måske bondebyen Beinum

H.C. Andersens dagbog 25. maj 1831

Onsdag den 25 om Morgenen Kl 5 reiste jeg til Goslar, vi holdte først i Immendorf. Ved Bondebyen Beinum, skildtes jeg fra 3 af mine Reisende og kom i en anden Vogn; vare
eenlige 4 — en ung tydsk Baron, der var Officeer og havde haft Familie i Kjøbenhavn, et meget dannet Menneske, og  en Doctor, en ung Student, der havde et meget dansk Ansigt, og skulde til Göttingen, hvor han slet ikke holdt af Burschelavet, og endelig, en Pige paa en 40 Aar der skulde til Goslar, for at møde sit Herskab, hende beholdt jeg tilbage og hun fortalte mig, at der var et stort Skydelag i Dag i Braunsweig, hvor hun saa gjerne vilde have været, men det var nu det 3 Aar, hun altid havde været paa Reise, naar hun skulde nyde denne Glæde…. ” Se flere af H.C. Andersens tegninger her!

 Kilde: Det Kongelige Bibliotek