H.C. Andersen: Tegning af “Roßtrappe” 1831

rostrap-

 Rostrap (Roßtrappe)

“Gjennem de mest romantiske Dale, hvor Nattergalene slog i Skoven, kom vi til Rostrappe, een af de vildeste Egne jeg har seet”.

H.C. Andersens dagbog og dagbogstegning den 28 maj 1831

Ene vandrede jeg ned (jeg havde kjøbt en Stok) kunde ikke finde en Broe over BodeFloden, hvorfor jeg forsøgte at springe fra Fjeldstykke til Fjeldstykke, men opdagede da Broen. I Blechütte viiste en Harpespillerske, der havde spillet for os paa Rostrappe, paa rette Vei. Hun gik et langt Stykke med, ja fik endog vaade Fødder da hun hoppede over Bodefloden.Nu gik jeg ene, og skiøndt Veiene krydsede hinanden, var jeg lykkelig nok, altid at træffe den den rette; I Gjæstgiverstedet i Blechütte, traf jeg 3 Studenter fra Jena, der troede, at kun den lavere Klasse i Danmark talte Dansk, den ene blev ganske forstemt, da han hørte, at det var en Dansk, der havde skrevet Axel og Valdborg;

Roßtrappe” er i dag en høj klippeformation af granit nær byen Thale i Harzen. Højden på fjeldet er ca 403 meter  og nedenfor bjergmassivet løber Bode-floden.

Se flere af H.C. Andersens tegninger her!

 Kilde: Det Kongelige Bibliotek