H.C. Andersen tegning 1831: Martin Luthers fødehus Eisleben

luthers-foedehus-hca

 Luthers fødehjem i Eisleben

Således så H.C. Andersens dagbogtegning af Martin Luthers fødehus i Eisleben ud den mandag den 30 maj 1831, hvor han kom forbi huset. Huset er efterfølgende blevet ombygget og renoveret i flere omgange og er i dag museum.

H.C. Andersens dagbog 30. maj 1831

” … Mandag den 30 Mai. Var oppe Kl 2 ½ for at komme med Schnellpost til Halle. — »Gottes Werk is Lutthers Lehr, darum weyht sie nimmer mehr.« Er Indskriften over Luthers  Fødehuus. — Veien til Halle er ikke bjergig, men paa de høie Bakker var plantet Viinranker; vi kom forbi to Søer, ved den ene laa en gammel Ridderborg med Taarne; her var et …”

“Gottes Werk is Luthers Lehr, darum weiht sie nimmermehr”. Martin Luther blev født den 10. november 1483 i Eisleben i delstaten Sachsen-Anhalt.

 Se flere af H.C. Andersens tegninger her!

 Kilde: Det Kongelige Bibliotek