H.C. Andersens dagbogstegning af hus (mølle), træer, bro og bjerge 1831

dagbogtegn-hca-0406-1831

H.C. Andersens dagbogstegning af hus (mølle),træer, bro og bjerge i Harzen

H.C. Andersens dagbog 4. juni 1831

“Løverdag den 4 Juni; … Fra Vinduerne var en deilig Udsigt over Elben og de rundtom liggende Viinbjerge. — Jeg besøgte Tieck. Efter Tabel d’hotte gik jeg med de to Frankfurter og Dr: fra Leipsig til plauenscher Grund. En lille Flod bugtede sig med Landeveien, mellem de bratte Bjergsider. Der laae en Bro og en Mølle der tog sig deilig ud, Kulsviere kjørte forbi, Bønder kom med Oxer for deres Vogne, og to Hyrdedrenge, med hvide Straahatte hvorom vare røde Baand, drev en Flok Geder og Faaer ind i Skoven mellem Bjergene. Fru Tieck med sin Datter og nogle Damer traf jeg der, hvor vi drak Kaffe. ….”

Se flere af H.C. Andersens tegninger her!

  Kilde: Det Kongelige Bibliotek