H.C. Andersens dagbogstegning og dagbogsnotat den 14. juni 1831

1-hcadag01_110

 H.C. Andersens dagbogstegning den 14. juni 1831

H.C. Andersens dagbogstegning og dagbognotater fra den 14. juni 1831

Tirsdag den 14 Juni: Var paa Museet, der kun er aabent visse Dage, men enhver Fremmed, der viser Castelanen sit Pas, faaer fri Adgang der til. Jeg saae først Antikkerne hvoraf der ere flere, deriblandt ægyptiske ……. Jeronimus Bosch havde malet 3 sammenhængende Stykker: Skabelsen, Dommedag og Helvede. Af de to sidste var næsten Dommedag det værste, det var alt det gräulige Phantasie kan tænke sig. Een havde et evigt Diareh, og gjennem en Tract løb det i Munden paa en anden Fordømt, der saa ud til at have drukket vel i levende Liv. De mest barokke Djævle piint Folk. Af Hughe van d Goes var der nogle Christi Hoveder,  men det var til Ækelhed, den store Natur, opsvulmede blaae Aarer store Sveddraaber og Blodpletter, det var hæslig,jeg lagde Mærke til to af denne Mester, det ene hæsligere end det andet.

Se flere af H.C. Andersens tegninger her!

  Kilde: Det Kongelige Bibliotek