H.C. Andersen tegning: “Doubfloden” 1833

1-61

“Doubfloden” 1833

Tegning af H. C. Andersen: “Doubfloden. Forgrunden, den er i Schweitz. Huset i Frankrig. Den 7 September 1833.”  Sted Doubfloden, Schweiz, Frankrig.  Original størrelse 8,6 cm x 11,2 cm. Påskrift på bagsiden af tegningen: “Nærheden af Vandfaldet ved Doub, Træet her i Forgrunden staaer i Schweitz; Huset paa den anden Side Doubfloden ligger i Frankrige. Det er tegnet fra Vertshuset hvor jeg spiste til Middag med Mr. Houriet”.

H.C. Andersens dagbog den 7. september 1833:

“Gik med Mr: Houriet for at see Vandfaldet Doub gjør.- Smukke Udsigter mellem Bjergene, neden for Bregnet toge vi en fladbundet Baad. – Floden var blikstille; snart kom vi ind mellem graae lodrette Klipper, hvor kun Smuglerne fandt de skjulte Stier. Mørke Grantræer kastede Skygge over Floden, der som et Speil viiste den hele Omgivning.- Til venstre var Kysten Frankeriges, til Høire Schweitses …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger