H.C. Andersen papirklip 1866: Linedansere.To plinte med en line

1-96

H.C. Andersen papirklip 1866: Linedansere. To plinte med en line, som holdes oppe af to dansende mænd. På linen er der to ballerinaer med hver en balancestang. Udført på ejendommen Rolighed, Østerbro, København    den 9. september 1866.  Størrelse 9,9 cm x 20,5 cm.

Bagpå er noteret “Klippet paa Rolighed d. 9 september 1865 af Forf. H. C. Andersen.” På påklæbet seddet er tilføjet, at det rigtige år må være 1866, jf. dagbøgerne.

Se flere af H.C. Andersens papirklip her!

    Kilde Odense Bys Museer