H.C. Andersen: “En Hytte i Sumpene. 1834”. Pontiske sumpe, Italien

1-160

Tegning af H. C. Andersen:  “En Hytte i Sumpene. 1834”. Pontiske sumpe, Italien.  22 marts 1834. Størrelse 6,7 x 12,8 cm

Dagbogen 22. marts 1834: “Ved Torre di tre ponte hvor vi bedede sae vi et Huus af Rør, som om det var flyttet hertil fra Lapland. Midt i Stuen var et hvælvet Ildsted hvor Konen med Børnene sad ved den kogende Mad. En stor Hund laae tæt ved. Bjelkeloftet skinnede af den sorte Røg. Kjødmad og Klæder hang rundt om, der vare smaae Aflukker til at sove i &.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger