H.C. Andersen tegning: Udsigt fra mit Vindue i Le Locle paa Jurabjergene 1833

1-071Tegning af H. C. Andersen. Motivet  er “Udsigt fra mit Vindue i Le Locle paa Jurabjergene den 5. September 1833”. Le Locle, Schweiz.

Brev fra H.C. Andersen til Signe Læssøe den 12. september 1833:

“Skade at jeg slet ikke kan tegne! Dog mine Afkradsninger have moret Dem før, jeg lægger derfor et Blad her i Brevet. Det ene forestiller Slottet Chillon ved Genfersøen, det andet er den magre, melankolske Udsigt, jeg har her i Locle fra mit Vindue. En lille Have er foran, og bagved seer De Bjerget, ganske grønt og som en Kæmpevold, reise sig meget steilt i Veiret; Qvæg skulde der gaae; men jeg er endnu slettere Dyremaler end Naturtegner, altsaa maa De selv supplere det Manglende. Dette grønne Bjerg har jeg seet paa, medens mine Tanker vare paa Havets Dyb hos Agnete.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger