H.C. Andersen og Hindsgavl

1-udsigt-faenoe-mod-hindsgavl-001

Udsigt fra Fænø mod Hindsgavl. Hovedgaarden Hindsgavl blev opført omtrent år 1700, til dels af sten fra den samme kongeborg af samme navn, som da blev nedreven. Hovedbygningen ombyggedes 1784. Kilde: Danske Billeder for Skole og Hjem. Udgivet af Theodor Siersted i årene 1895-1899. 英斯格尔庄园

Om H.C. Andersen og Hindsgavl er der skrevet

– H.C. Andersen er kommet til Odense og herfra skriver han til Edvard Collin den 23. juni 1830 om bl.a. hans besøg på Tirsbæk og på Koldinghus. Fra bakken hvor slotsruinerne lå kunne han nyde udsigten med fjorden nedenfor og han bemærker at man fra bakken på en gang kan se tre provinser Jylland til venstre, Slesvig til højre og ligefrem Fyn med Hindsgavl og dets skove.

H.C. Andersen skriver i brev den 11. juli 1843 til: Jonna Stampe bl.a. “… daglig kjørte vi Toure og een Dag endog til Middelfart, hvor jeg tilbragte flere Timer paa Hindsgaul, det meest romantiske Sted i Fyen; især er der / fra Haven en Udsigt til Koldingfjord, som er henrivende, den minder mig særdeles om Mælarens Bredder…. “

I et brev fra Glorup sendt til Henriette Wulff den 14. juli 1843 skriver H. C. Andersen  i forbindelse med en udflugt til Hindsgavl om udsigten fra Hindsgavl og om at Henriette Wulff havde været der selv: “….  her er smukt, ikke sandt, det Punkt hvorfra man seer op i Koldingfjord minder mig forunderligt om Bredderne ved Mælaren! her i Fyen vil man nu have det skal være en sydlig Flod Prospekt, men med den Himmel vi have kan Intet blive sydligt i vort, af os selv, høit skattede Land; Udsigten er svensk! …. ”

–  Den 17. august 1848 skriver H.C. Andersen igen til Henriette Wulff: ” …. Naar De reiser tilbage og kommer igjen til Middelfart, maa De endelig gaae eller kjøre op til Hindsgavl hvor Fønss boer, det er tæt bag Middelfart og paa et Punkt i Haven der, har De den smukkeste Udsigt i Fyen, jeg troer næsten i Danmark, De maa see den; dette Sted er saa smukt, som noget ved Me­laren, det den meest minder om. – Jeg bliver gruelig heftig har De ikke seet dette lille Partie! – Og nu lev vel! …. ”

Sorgenfri ved Hindsgavl

Langs den fynske Lillebæltkyst blev der i parken anlagt en række udsigtspunkter, som fik navne som Fruens Favoritsted, Abrahams Skød, Sorgenfri, Verdens Ende og Kanonen. Et af stederne der endnu omend i restaureret tilstand det  lille lysthus Sorgenfri findes stadig, som et minde om H.C. Andersens besøg. I huset er ophængt et hyldestdigt til kong Christian 8., som H.C. Andersen skulle være ophavsmand til. Det er ikke stor kunst, nærmest umulig, hvorfor der også er rejst tvivl om, hvorvidt det virkelig er H.C. Andersen, der står bag. Endvidere er “værket” ikke optegnet på nogen officielle lister over Andersens værker.

Digtet tilegnet den senere kong Christian 8.

“Kong Christians milde blikke dvæled her,
hans herskersjæl sig for naturen bøjed,
thi milde følelser lå hans hjerte nær,
og småt med stort han kærligt sammenføjed,
derfor han kaldte stedet Sorgenfri,
og ønsked, sorg fra Hindsgavl måtte vige,
og mindedes her det Sorgenfri,
hvorfra han huldrigt [trofast] styred Danmarks rige.

Parken

Hindsgavl Slotspark blev oprindeligt anlagt som en barokhave. I 1814 blev haven omlagt i romantisk stil med udsigtspladser, lysthuse, vandløb og bassiner med tilhørende broer. Hindsgavl Slot er omgivet af 550.000 m2 have, park, eng og skov, der tilhører slottet. Man kan stadig se den gamle slotsbanke, som er en 47 fod stejl bakke, der i diameter måler cirka 200 fod. Ruinerne af den gamle borg “Hindsgavl” er begravet i slotsbanken.

Kilder: sdu.dk, Hindsgavl Slot udgivet af Realdania Byg 2011.

Links:  Hindsgavl Slot udgivet af Realdania Byg 2011. og www.hindsgavl.dk

Se mere om herregårdene her!