Elisabeth Jerichau-Baumann: Havfruen 1862

havfrue

Elisabeth Jerichau-Baumann: Havfruen 1862.  Foto : Det kongelige Bibliotek 17.11.2002

Havfruemotivet indgik ofte i 1800-tallets forestillinger om kvinder og køn. H. C. Andersen digtede bl.a. om det, og malerinden Elisabeth Jerichau-Baumann brugte ofte havfruemotivet. H. C. Andersen var en god ven af malerinden og var begejstret for maleriet. I juni 1862 var billedet færdigt og Elisabeth Jerichau-Baumann tog det med til London for at det udstillet på verdensudstillingen i London 1862. Billedet blev ikke solgt. Prisen var 200 pund eller 1800 rigsdaler.

H.C. Andersen skrev et takkedigt til fruen, hvor han bl.a. priser malerindens kunstneriske evner:

Du raader over Farvernes Pragt!
Du Sjæl har i Havfruens Øjne lagt:
Et Blink fra Dig selv, fra Aandens Magt!
Min Tak her i fattige Ord er sagt.

Kilde: Snøreliv og stemmeret, Om kvinders frigørelse i Danmark af Margit Mogensen.

Udover ovenstående oplysninger om maleriet har H.C. Andersen i et brev skrevet ultimo 1861 til Henriette Scavenius anført: “Fru Jerichau har i disse Dage solgt sit smukke Maleri: “HavFruen” til Wanda Zahrtmann for 1200 Rdlr, det er godt betalt, synes mig”. (Kilde sdu.dk)

Se mere om Havfruer her!