Lauritz Schebye Vedel Simonsen Elvedgaard

Lauritz Schebye Vedel Simonsen Elvedgaard

Lauritz Schebye Vedel Simonsen. 31 Aar gammel. Malet 1812 af S.L. Lange. Foto Lars Bjørnsten Odense 2004

Lauritz Schebye Vedel Simonsen (1780-1858). Studerede især middelalderens historie og var ansat ved Universitetsbiblioteket og brugte end del tid på at indsamle oldsager og arkivalier rundt i Danmark Han bosatte sig på herregaarden Elvedgård ved Bogense. Elvedgaard arvede han i 1832