H.C. Andersen priser m.m.

H.C. Andersen fonde, priser, legater, mindemedailler m.m.

I mit arbejde med H.C. Andersen har jeg ofte stødt på forskellige priser, fonde, legater m.m. der alle bærer H.C. Andersens navn eller relaterer til digteren. Da det umiddelbart var vanskeligt at få et overblik over priser, fonde, legater m.m. besluttede jeg at opliste disse i tilfældig rækkefølge. En af tingene har H.C. Andersen selv bestemt i 1860, da han lavede sit testamente. I dette bestemte han, at der til en flittig skoledreng hvert år skulle gives ”H.C. Andersens Hjælp”.

Hans  Christian Andersen Literature Award (Hans Christian Andersen Literature Award)

Hans Christian Andersen Litteraturpris er en kendt dansk international litteraturpris. Formålet er at hylde H. C. Andersens indflydelse på forfattere i hele verden ved at udvælge prismodtagere, hvis forfatterskab kan knyttes til H. C. Andersens navn og livsværk f.eks. gennem genremæssige ligheder eller fortællekunstneriske kvaliteter. De valgte forfattere skal være “i svanehøjde med H.C. Andersen”. Prisen består af en bronzeskulptur af Den Grimme Ælling, som er udført af billedhugger Stine Ring Hansen. Desuden en check på kr. 500.000 og et diplom og uddeles ca. hvert andet år.

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat (Dansk Forfatterforening)

H.C. Andersen-legatet blev indstiftet 1955. Det blev uddelt hvert år på digterens fødselsdag 2. april i perioden 1958-2002 . Siden 2002 er prisen blev uddelt hvert andet år. Prisen uddeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Dansk Forfatterforening og Københavns Universitet. Prisen består af en pengesum  40.000 kr. (2004), som tildeles forskere og skønlitterære forfattere, “som ved deres arbejde har tilknytning til H.C. Andersen og har ydet en betydelig indsats i dansk litteratur.

H.C. Andersen Prisen – H.C. Andersen Ærespris  (Hans Christian Andersen Priskomite)

Siden 1996 har priskomiteen uddelt sin ærespris til 44 personer og organisationer. Prisen er en ærespris uden en tilknyttet pengesum. Der uddeles en statuette i kobber formet som en bog H.C. Andersenss “Mit livs Eventyr” udført af den fynske kunstner Jens Galschiøt og et diplom, ved en festlighed på digterens fødsesldag. Prisen uddeles til personer eller organisationer, som i særlig grad har formidlet digterens værk og således bidraget til at styrke Odenses internationale anseelse

”H.C. Andersens Hjælp” (Odense Kommune)

I 1860 lavede H.C. Andersen et testamente, hvori han bestemte, at et legat på 1000 rigsdaler skulle oprettes efter hans død. Afkastet, ca. 40 rigsdaler om året, skulle gives som hjælp og opmuntring til den flittigste dreng i Odense Fattigskole, hvor han selv havde gået – eller i en lignende fattigskole i Odense. Legatet skulle kaldes ”H.C. Andersens Hjælp”. Det blev første gang uddelt i 1877, og er siden blevet uddelt hvert år.

H.C. Andersens Fonds Legat  (Odense Kommune)

I 2007 besluttede man i H.C. Andersens Fond, at legatet ( ”H.C. Andersens Hjælp”) fra da af også skulle uddeles til en skolepige, som har gjort sig fortjent til æresbevisningen. På H.C. Andersens fødselsdag uddeles legatet til en flittig skolepige.

The Hans Christian Andersen Award (IBBY)

Hvert andet år giver IBBY  HC Andersen Awards til et nulevende forfatter og illustrator, hvis værker har gjort et varigt bidrag til børnelitteraturens udbredelse. HC Andersen Award er den højeste internationale anerkendelse der kan gives til en forfatter og en illustrator af børnebøger. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark er protektor for Andersen Awards. Hans Christian Andersen Award Award er blevet givet til en børnebogsforfatter siden 1956, og til en illustrator siden 1966. Prisen består af en guldmedalje og et diplom.

H.C. Andersen Festivals priser (H.C. Andersen Festivals)

  • “Nattergalen” er festivalens hovedpris på 400.000 kr. Desuden gives kunstneren en bronzestatuette af festivalens logo. Priskomiteen har valgt en kunstner, som vi glæder os meget til at give denne hæder. Under festivalen vil der yderligere blive overrakt fem festivalpriser på hver 25.000 kr. Gives hvert år. Se nedenfor.
  •  Den lille Idas blomster  (H.C. Andersen Festivals) . Blomsterprisen Den lille Idas blomster tildeles en person, der viser os havekunsten, beriger og tilfører den noget særligt – leder os ind i blomsterverden, så vi alle glædes herover. Gives hvert år.
  • Rejsekammeraten (H.C. Andersen Festivals) . Rejseprisen på 25.000 kr. Rejsekammeraten uddeles som belønning i form af et rejselegat til en studerende/elev ved en uddannelsesinstitution i Danmark.
  • To Jomfruer (H.C. Andersen Festivals). Designprisen To Jomfruer på 25.000 kr. gives til en/flere yngre kunsthåndværker(e) eller designer(e), hvis kunstneriske udtryk synliggør ”Tingenes Magi”, det vil sige det univers, den fantasi og originalitet, som kan betragtes i forhold til såvel H.C. Andersens eventyr som til hans papirklip og collager. Gives hvert år.
  • Snedronningen (H.C. Andersen Festivals). Talentprisen Snedronningen på 25.000 kr.  gives til en yngre skribent med et særligt talent inden for litteratur eller ordkunst, der gennem sproglig originalitet og nye udtryksformer gør os klogere på verden. Gives hvert år.
  • Klods-Hans (H.C. Andersen Festivals). Klods-Hans er publikums mulighed for at give en pris på 25.000 kr. Prisen bliver formidlet gennem Fyens Stiftstidende, som løbende gennem festivalen opfordrer sine læsere til at indsende deres forslag. Prisen gives til det indslag, der i løbet af festivalen overrasker ved at overgå forventningerne. Det kan være fantasifuldhed, høj kunstnerisk klasse og/eller vindende folkelighed. Gives hvert år.

HCA Award   (Odense Internationale Film Festival)

Odense Internationale Film Festival er en kortfilmsfestival med en lang og stolt tradition bag sig. Festivalens Grand Prix går til den bedste film i hovedkonkurrencen. Vinderen i 2013 modtager et diplom, en check på 100.000 DKK samt en bronzestatuette af den verdenskendte kinesiske kunstner Yue Minjun. 75.000 DKK samt bronzestatuette til prisen HCA Award er sponsoreret af H.C. Andersen Festivals. Statuetten er en del af H.C. Andersen Festivals logo.

H.C. Andersen Mindemedaillen (Nyt Nordisk Forlag)

En pris, der i årene 1931 – 1955 blev uddelt til forfattere under 35 år. Mindemedaillen blev indstiftet den 2. april 1930 i anledning af 125-årsdagen for H.C. Andersens fødsel. Bag prisen stod bl.a. Nyt Nordisk Forlags. Den tildelte medalje til vinderen var udformet af Arno Malinowski med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Modtageren af H.C. Andersens Mindesmedalje fik udgivet sit manuskript på Nyt Nordisk Forlag og modtog tillige en pengepræmie på 500 kr. Prisen blev sidste gang uddelt i 1955.

“H.C. Andersen-Samfundet i Københavns Kulturelle Fonds Pris” (H.C. Andersen-Samfundet i København)

Fonden er oprettet af H.C. Andersen-Samfundet i København den 29. april 1957. Fondens formål er at fremme interessen for H.C. Andersen’s liv og værk, dels ved støtte til herhørende studier, dels ved at yde anerkendelse til betydelige indsatser på dette område, herunder tildeling af H.C. Andersen-Samfundets Pris og Medalje. Første tildeling var i 1963 til Helge Topsøe-Jensen.  I 1963  modellerede Carla Buck Jacobsen en medalje med en kopi af H.C. Andersen i sølv,som blev udført i x antal eksemplarer. I 1994 udførte Georg Jensen 10 medaljer med det samme stempel. Medaljen uddeltes for 24. gang i 2003 til Dronning Margrethe II. Der synes ikke i alle tilfælde også at være tildelt en medalje.

H.C. Andersen Fonden Odense (Odense Kommune)

Formålet er at udbrede kendskabet til og skabe interesse for H.C. Andersen. Fondens grundkapital var i 250.000 kr i 2002. H.C. Andersen Fonden Odenses bestyrelse udgøres af repræsentanter for SDU, Udvikling Fyn, Odense Kommune, Region Syddanmark, Kulturministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Bestyrelsen for H.C. Andersen Fonden Odense har lagt 3 hovedspor ud for arbejdet med H.C. Andersen: Forskning og udredning, Events, Turisme. Bemærk: Der kan ikke søges midler fra H. C. Andersen Fonden Odense.

ABC -fonden tidl.  HCA-abc Fonden  (Unicef)

Det tidligere HCA­-abc fonden skiftede i 2007 navn til abc-fond­en. HCA-abc Fonden håber især at nå børn, unge kvinder og etniske i udviklingslande. Fonden vil også støtte projekter af særlig karakter for eksempel uddannelse af lærere, støtte til skoleophold, udvekslingskurser, symposier samt projekter, der kan sikre en faglig ekspertise. Fonden skal være selv-finansierende og i stand til at støtte konkrete uddannelsesprojekter i H.C. Andersens ånd. ”abc fonden vil med udgangspunkt i sin unikke relation til H.C. Andersen og forfatterens forståelse af alfabetet give børn og unge en erkendelse af vigtigheden af at kunne læse og skrive.” Ups. Hvad blev der af den i 2016? HCA-fonden er tilsyneladende forsvundet fra jordens overflade i 2016.

Lars Bjørnsten Odense 2016