Alleerne på Glorup

Alleen på Glorup Slot. Foto: Lars Bjørnsten 2003

 H.C. Andersen skriver i sin dagbog den 26. juni 1850 om søen og alleen i slotsparken: “..

Efter Bordet kjørt en Tour om ad Landeveien, gjennem Skoven. Den lille Harald Bjerrings Fødselsdag. Jeg seer paa de lange Aleer og paa Fiskene der staae stille i Vandbasinet udenfor; et Billede paa Livet her, eensformigt som Aleen, stillestaaende som Fiskene i det søvninddøsende Solskin mellem fedt Græs og blomstrende Buske.

Læs mere om Glorup og H.C. Andersen her!