Tegning af H. C. Andersen: “Genua den 2den October 1833”

1-71

Tegning af H. C. Andersen  “Genua den 2den October 1833.”. Sted Genova, Italien 2 oktober 1833. Original størrelse 5,9 cm x 9 cm

Brev fra H.C. Andersen til Christian Voigt den 1. oktober 1833:

“Jeg har været i Dogens herlige Slot her i Genua, Palais ligger ved Palais, en Bro Carignano forbinder to Gader og gaaer høit over de 6 Etages Huse, eet paa 10 Etager, stod kun lidt over Broen. Theatret er næsten som La Scala, jeg saae Elskovsdrikken med ny italiensk Musik. – I Palazzo Durazo nød jeg en Udsigt over det sortblaae Hav og den hele Omegn med sine begsorte Olivenskove. – Admiralen af Genua gav mig og mine to Reisefæller Tilladelse til at see Arsenalet. Vi kom her ind til 600 Galeislaver, det vare de afskyeligste Ansigter jeg har seet, to og to vare lænkede sammen, som var det kun et Legeme. – Vi bleve laasede ind hos dem; langs med Væggen lænkede fast sove de om Natten; vi vare i Sygestuen, een droges med Døden, Øinene vare brustne, han var næsten grøn i Ansigtet, det gjorte saa frygteligt et Indtryk paa mig, at jeg nær havde faaet ondt, jeg præssede mine Øine til; en af Kjæltringerne, der saae det, loe ganske afskyeligt og rystede med Jernlænkerne … De stolte Genuesere gaae med røde Huer, om Aftenen synge de saa smukt og Søen ruller tæt op under mit Vindue. Efter Paris er Genua den første By jeg kjender, den hedder og La superba og det med Rette!”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger