Klostergangen ved Gråbrødre Kirke i Odense med de tre hunde fra eventyret “Fyrtøjet”

1-DSC_8144-001

Klostergangen ved Gråbrødre Kirke i Odense med de tre hunde fra eventyret “Fyrtøjet”

Odense Blomsterfestival 2012 dannede rammen om temaet “De nordiske Børneeventyr”. De tre eventyrforfattere H.C. Andersen, Astrid Lindgren og Thorbjørn Egner  fra henholdsvis Danmark, Sverige og Norge var stærkt repræsenteret ved Odense Blomsterfestival  i 2012 med deres eventyrfigurer herunder bl.a. brødrene Løvehjerte, Gamle Tobias, Klods-Hans og Pipi Langstrømpe. På dette site er det primære dog H.C. Andersens eventyr herunder illustrationerne af disse.

Uddrag fra eventyret “Fyrtøiet”: “…. Gaaer Du ind i det første Kammer, da seer Du midt paa Gulvet en stor Kiste, oven paa den sidder en Hund; han har et Par Øine saa store som et Par Thekopper, men det skal Du ikke bryde Dig om! Jeg giver dig mit blaatærnede Forklæde, det kan Du brede ud paa Gulvet; gaae saa rask hen og tag Hunden, sæt ham paa mit Forklæde, luk Kisten op og tag ligesaa mange Skillinger, Du vil. De ere allesammen af Kobber; men vil Du heller have Sølv, saa skal Du gaae ind i det næste Værelse; men der sidder en Hund, der har et Par Øine, saa store, som et Møllehjul; men det skal Du ikke bryde dig om, sæt ham paa mit Forklæde og tag Du af Pengene! Vil Du derimod have Guld, det kan Du ogsaa faae, og det saa meget, Du vil bære, naar Du gaaer ind i det tredie Kammer. Men Hunden, som sidder paa Pengekisten, har her to Øine, hvert saa stort som Rundetaarn. Det er en rigtig Hund, kan Du troe! men det skal Du ikke bryde dig noget om! sæt ham bare paa mit Forklæde, saa gjør han dig ikke noget, og tag Du af Kisten saa meget Guld, Du vil!”…”

Nedenfor ses de tre hunde i klostergangen, en med øjne så store som thekopper, en med øjne så store som møllehjul og en med øjne så store som Rundetårns.

1-DSC_8154 1-DSC_8147 1-DSC_8143

 Foto: Lars Bjørnsten Odense 2012

Oversigt Odense Blomsterfestival 2012