Hans Christian Andersen Airport i Odense

airport-hca

Hans Christian Andersen Airport er det nye navn for Odense Lufthavn

http://www.hca-airport.dk/

Det første billede af Hans Christian Andersen Airport

At Odense Lufthavn har fået nyt navn Hans Christian Andersen Airport er ingen tilfældighed. At rejse (også med fly!) er udtryk for H.C. Andersens tanke at mennesket altid er i bevægelse dette kan være fysisk eller psykisk. Ligeså var naturen udtryk for en kontinuerlig proces, således solen, månederne, årstiderne, dagen. I sin første rejsebog ”Skyggebilleder udtrykker Andersen det at rejse på følgende måde:

” O reise! Reise! Det er dog den lykkeligste Lod! Og derfor reise vi ogsaa Alle; Alt Reiser i det hele Univers! Selv den fattigste Mand eier Tankens vingede Hest, og bliver den svag og gammel, tager Døden ham dog med paa Reisen, den store Reise, vi alle reise. Bølgerne rulle fra Kyst til Kyst; Skyerne seile hen ad den store Himmel og Fuglen flyver med over Mark og Enge. Vi reise Alle, selv de Døde i deres stille Grave, flyve med Jorden rundt om Solen. Ja, ”reise”, det er en fix Idee hos det hele Univers, men vi Mennesker ere Børn, vi vil endogsaa lege ”At rejse” midt under vores og Tingenes store naturlig Reise.” .

Hans Christian Andersen Airport er det nye navn for Odense Lufthavn. Måske vil terminalen blive udsmykket med ting og illustrationer, der relaterer til H.C. Andersen og hans eventyr. Det forlyder, at startbanerne i Odense Lufthavn fremover skal bemales med H.C. Andersens farverige papirklip i stort størrelse! Sikken velkomst man kan få fra luften. Navnet alene gør det ikke, men det har folkene bag det nye navn har nok nogle ideer til mere eventyrlige tiltag. Måske vil man udstille H.C. Andersens rejsekuffert eller andet således som Kastrup Lufthavn gør.    Fortsæt selv …….

Hvordan så det så ud i lufthavnen ca. et halv år senere den 17. september 2013. og ved et besøg ca. 4 år senere den 19. juni 2017.

En lufthavn, der har en lang knap så eventyrlig historie bag sig. I 1943 forlangte tyskerne beslaglæggelser af ca 3000 tdr. land i Lunde, Allesø, Næsbyhoved-Broby og Lumby til anlæggelsen af en flyveplads. Desuden skulle der ske en rømning af landsbyerne. En del af ejendommene i bl.a. Allesø blev beslaglagt og flyvepladsens tyske personale flyttede ind, mens de oprindelige beboerne i husene blev fordrevet. Flyvepladsen blev anlagt med startbane, rullebane, værksteder, hangar samt bunkers. I starten af 1945 arbejdede der ca 800 tyskere på flyvepladsen. I marts 1945 blev flyvepladsen taget i anvendelse og kort efter blev flyvepladsen og anlæggene udsat for sabotage flere gange. Der nåede dog at lande tyske maskiner på flyvepladsen, men på det tidspunkt var de tyske benzinlagre tomme og flyvepladsen blev overflødig og blev aldrig operativ.

Lars Bjørnsten Odense

Stort og småt om H.C. Andersen i 2013