H.C. Andersen: Tegning af ruin, murbrokker.

1-28

H.C. Andersen: Tegning af ruin, murbrokker.

Digt af H.C. Andersen. Skrevet i 1834 paa Hjemreisen over Alperne, da jeg første Gang forlod Italien.

Farvel til Italien

Jeg saae det Land, hvis Luft har himmelsk Lyst,
Hvor under Pinien Skjønheds Børn os møde,
Hvor Ilden sprudler frem af Bjergets Bryst,
Og Oldtids Byer opstaae fra de Døde.

Der klædt’ i Marmor høie Guder staae,
Der Duft og Toner i hver Luftning vifte,
Mens Havet er en Olie azurblaa
Og Bjergene med syvfold Farve skifte.

Der Alt er Maleri ved Maleri,
Der klart Guds Skaber-Kjærlighed man skuer,
See Bondens Gjærde: Laurbær groer deri,
Den høie Cactus, Ranken tung med Druer!

Der blev mit Hjerte Barn, min Tanke Mand,
Der lærte jeg Natur og Kunst at kjende,
Du Farvernes og Formens skjønne Land,
Farvel! – Min smukke Drøm er nu tilende!