H.C. Andersen: Tegning af sejlskib

1-39

H.C. Andersen: Tegning af sejlskib. Størrelse 14 x 8 cm

 Brev til Fritz Petzholdt den 28. april 1835: “Med Fregatten kommer en Ladning Bøger, mellem disse er en Roman i to Dele af mig: Improvisatoren. Der skal du see, jeg ogsaa kan male italienske Egne. Det er hele Italien og Folkelivet jeg har skildret. Fanden heller siger du nok! Ja nu kan du læse det og faae lidt Respect for mig, som Folk her hjemme har faaet det …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger