H.C. Andersen: “Tegning af Nepomuk-statue”

1-20

H.C. Andersen:  “Tegning af Nepomuk-statue”

Tegningen er en illustration fra Andersens og heri står bl.a. dagbogen den 13. juli 1834: “Om Eftermiddagen seilede jeg paa en flad Bundet Baad, der fører en Vrimmel over til Schützen-Insel. Ved Landingsstedet staaer den hellige Nepomuk, Aleer, Opvartning med Øl, Musik, Keglespil og Skydning. Jeg leed af Hoved- og Tandpine. – Udsigten smuk; seilede tilbage og var paa den mindre Ø: Färber-Insel, her var Panorama, Musik og Spadserende. Travet i Gaderne og spiist deilige Kirsebær.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger