H.C. Andersen: “Tegning af menneskefigur i lang kjole, med tophue og slæb”

1-45

H.C. Andersen: “Tegning af menneskefigur i lang kjole, med tophue og slæb”

Kilde: Odense Bys Museer

Fra: H.C. Andersen skriver i et brev dateret  27. juli 1833 til Augusta Collin, Edvard Collin, Gottlieb Collin, Mimi Thyberg / Tybjerg bl.a: “…. Men da jeg skriver dette Brev for nogle Damer hjemme, maa jeg vel fortælle lidt om Damernes Paaklædning. Dronningen var i en hvid klar Kjole, med røde og blaae Blomster. Paa Hovedet havde hun en Turban af Diamanter med en lille brun Fjær og en meget bred af samme Slags men med halv guul, halv hvid Farve. –Kongen var i mørke blaat med et stort rødt Baand. – Hertugen af Orleans var blaae med røde Buxer. – Prindssesserne ganske hvide, uden mindste Stads….” 

Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersens tegninger