H.C. Andersen: Tegning af landskab med stejle skrænter, sø-hav og bjerge

1-019

H.C. Andersen: Tegning af landskab med stejle skrænter, sø-hav og bjerge

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersen digt “Ved Vesuv”   (1846)

Hvor den Nat blaa Bølge drømmer
Og mod Kystens Billed svømmer,
Her jeg Livsens Bæger tømmer,
Drikker Kys og Flammeblikke,
Slige kjende Norden ikke!
Mod Vesuv jeg Øiet vender,
Der den vilde Vunde brænder
Og i Søens Bugt sig speiler,
Hvor den stolte Tremast seiler.
Skjønne Nat, som Intet savner,
Alt i Herlighed mig favner,
Glemt er Norden, hun, hvert Suk,
Glemt, jeg var ei riig, ei smuk!

H.C. Andersens tegninger