H.C. Andersen tegning: “Kirke i skovlandskab”

1-kirk1

H.C. Andersen tegning: “Kirke i skovlandskab”

Brev til Henriette Wulff den 8. januar 1834: “… i Mai maa jeg alt forlade Italien for evig, den øvrige Deel af Reisen glæder jeg mig ikke til, jeg gaaer jo da mod Norden, mod Hjemmet, hvor kun een god Plads staaer mig aaben, nemlig den man forunder mig paa Kirkegaarden. Landsmændene opmuntre mig til at tegne, de sige alle, at jeg har Øie derfor, nu har jeg ogsaa begyndt.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger