H.C. Andersen: “Tegning af by med huse, kirke og træer, samt digtmanuskript med begyndelseslinjen “Den som fik Sands og Øie for det Skjønne..”

1-9

H.C. Andersen: “Tegning af by med huse, kirke og træer, samt digtmanuskript med begyndelseslinjen “Den som fik Sands og Øie for det Skjønne..”

Kilde: Odense Bys Museer. Størrelse 11 x 26 cm

Digtkoncept:

“Den som fik Sands og Øie for det Skjønne,
Fik af sin Skaber Jordens bedste Skat,
For den er Skovens Træer meer end grønne,
Og Verdens Aabenbaring hver en Nat,
Ei mindste Skue useet gaaer forbi,
Hver Sky faaer Glands i det den gaaer forbi,
I Hverdags Livet selv er Poesi!”

H.C. Andersens tegninger