H.C. Andersen: ” Tegning af indgang til klippehule”

1-12

H.C. Andersen: ” Tegning af indgang til klippehule” . Størrelse 14,2 x 9,5 cm

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens dagbog 5. marts 1838: ” …Da vi havde faaet vort Logie arangeret og blevet enige om at blive her til næste Morgen, vandrede vi op til Klostret, der nu er et Vertshuus. Der er en magelig Trappevei derop. — Foran Klostret er en Klippehule, indrettet til Kapel, her staae tre Kors og paa Klippevæggen omkring disse staae Helgener af Træ, paa Muren neden for er malet et Billede til et Kapel; deilig viid Udsigt over Havet. — Vi fandt Alt saa smukt at vi besluttede at blive her til næste Dag…”

Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersens tegninger