H.C. Andersen: Tegning af landsby med lavtliggende kirke, cypresser og to høje pinjer

1-21

H.C. Andersen: Tegning af landsby med lavtliggende kirke, cypresser og to høje pinjer.

Brev til Henriette Collin den 24. juli 1866: “De veed, at jeg aldrig har lært at tegne, heller ikke øver mig deri, men tidt faaer jeg dog Lyst til [at] ridse paa Papiret, hvad jeg ikke troer at kunne give i Ord. H. C. Ørsted, der rigtignok ikke var Maler, viiste jeg engang nogle af mine Skizzer fra Italien og han meente at var jeg ikke blevet Digter var jeg blevet Maler. Jerichau viiste jeg engang een af samme Tegninger og for at blive roest tilføiede jeg! ‘jeg har aldrig lært at tegne’! – ‘Ja det seer man sgu’ strax!’ var hele hans Svar …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger