H.C. Andersen: Tegning af bjerglandskab med nåletræer

1-027H.C. Andersen tegning: Tegning af bjerglandskab med nåletræer.

Kilde: Odense Bys Muser

H.C. Andersen skriver fra Le Locle i Jurabjergene den 2 September 1833 til E.Collin: “I Søndags den 25 kom jeg til Locle, en lille By i en Dal høit oppe paa Jura, den ligger 1787 Fod over Neufschateller-Søens Flade og endnu betydeligere over Havet.–Bjergene er særdeles grønne, dybe sorte Granskove omgiver det Hele. Her er en forunderlig Stilhed, Skyerne ligge paa Bjerget hvor Køerne græsse! her er særdeles koldt…” Kilde HCA-brevbase sdu.dk

Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersens tegninger