H.C. Andersen tegning: Mølle

moelle-hca

H.C. Andersen tegning: Mølle. Størrelse 16,3 x 10,4 cm

Kilde: Odense Bys Muser

H.C. Andersens dagbog: Løverdag den 4 Juni 1831. Der laae en Bro og en Mølle der tog sig deilig ud, Kulsviere kjørte forbi, Bønder kom med Oxer for deres Vogne, og to Hyrdedrenge, med hvide Straahatte hvorom vare røde Baand, drev en Flok Geder og Faaer ind i Skoven mellem Bjergene.

H.C. Andersens tegninger