Glorup Slotspark: Græsk tempel med Andromeda

Glorup Slotspark: Græsk tempel med Andromeda

 I 1782-83 blev der rejst det første “tempel” et trælysthus og det blev i 1867 erstattet af det nuværende tempel udført i beton. Oprindelig har statuen Andromeda som er gjort af hvidt italiensk marmor stået på Amalienborg i en vestibule.

Derfra kom den til Bregentved for at ende på Glorup. Statuen var oprindelig ikke bearbejdet bagtil .Dette ændrede billedhugger Hahn og Andromeda blev anbragt på en piedestal af sten udhugget i Moltkes Stenbrud . Den oprindelige billedhugger til figuren der stammer tilbage fra ca. 1753 kunne være Simon Carl Stanley.

H. C. Andersen har i et brev til Grevinde Mimi Holstein den 24 September 1869. “… I tre Aar har jeg ikke været paa Glorup og her er blevet endnu mere kunstnerisk smukt end da. I Haven ere komne, efter gammel fransk Smag, flere Bronce-Afstøbninger af Figurer; et heelt Tempel er reist over Andromeda, som i gamle Dage stod paa Høien udsat for Slud og skarpe Vinde, ja fik mangt et Knæk ved Bønderdrengenes Steenkast. Hun er ligesom blevet forynget paa sine gamle Dage.

Se flere foto fra Andromeda templet 

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2003. Kilde: sdu.dk hca-brevbase

Se meget mere om herregården Glorup her!