Radering af Frederiksberg Slot. Slotsgaard

1-2-frederiksberg-slotFrederiksberg Slot – Friderichsberg – Radering af Frederiksberg Slot. Slotsgaard

Frederiksberg Slot er et slot opført i italiensk barokstil på toppen af Frederiksberg Bakke på Frederiksberg. Slottet blev opført i 1699–1703 for Frederik 4. som kongefamiliens sommerslot. Arkitekten var Ernst Brandenburger.
I 1708–09 blev slottet udvidet af arkitekt Johan Conrad Ernst. Der blev tilføjet en ekstra etage, der bl.a. rummede en stor dansesal, samt to tværfløje med hhv. værelser og en slotskirke. Slotskirken har siden 1931 fungeret som sognekirke for Frederiksberg Slotssogn. Under kong Christian 6. opførte Lauritz de Thurah i 1732–38 en kurvet bygning omkring slotsgården i forlængelse af sidefløjene. Kongen benyttede slottet som sommerbolig i årene 1731–40, mens han byggede det første Christiansborg Slot. Frederiksberg Slot fik sit nuværende udseende ved en mindre ombygning i 1828–1829 udført af arkitekt J. Hansen Koch for kong Frederik 6., der opholdt sig meget på slottet, og var med til at gøre slottet og haverne så berømte. Hans enke, dronning Marie, der døde i 1852, blev den sidste kongelige beboer på slottet.

I anledning af H.C. Andersens 200 års dag i 2005 havde Humlemagasinet i Harndrup Fyn en udstilling med temaet “H.C. Andersen og de kongelige”. Ovenstående er set på denne udstilling den 19. marts 2005.

Se mere om ”H.C. Andersen og de kongelige”

Foto: Lars Bjørnsten Odense