Vesterports nedrivning i 1857

1-2-vesterport-kbhfecit. Constantin Hansen. Vesterports Nedrivning (1857)

Vesterport blev bygget 1668 af Frederik 3. til afløsning af en ældre port fra 1583. Vesterport var byens mest befærdede port. Portrummet, hvori gennem der var passage var ca. 3-4 m. bredt og godt 4,5 m. højt og kunne lukkes med store sømbeslagne portfløje. Mange varer og pesoner passerede igennem porten. Der skulle betales afgift for passage, varer og først i 1853 blev der gratis adgang for fodgængere. I 1857 blev nedrivningsarbejdet af Vesterport påbegyndt. Materialerne fra porten blev solgt ved en offentlig auktion. Byportene blev revet ned på grund af den store trafik ind og ud af byen og de hæmmede i høj grad forbindelsen mellem byen og forstæderne

I anledning af H.C. Andersens 200 års dag i 2005 havde Humlemagasinet i Harndrup Fyn en udstilling med temaet “H.C. Andersen og de kongelige”. Ovenstående er set på denne udstilling den 19. marts 2005.

Se mere om ”H.C. Andersen og de kongelige”

Foto: Lars Bjørnsten Odense