H.C. Andersen papirklip: Dansende mænd i kæde 1848

1-82

 H.C. Andersen papirklip: Dansende mænd  i kæde 1848

 ‘Klippet til fru Jerichaus børn af H. C. Andersen 1848-49’.

H.C. Andersen skriver om sit eget papirklip:

  • … at klippe, det er den første Begyndelse for Digteriet …
  • Andersen han har Geni / Det slaaer ud i Klipperi
  • Det Hele er Andersens Poesi / I Klipperi! / Broget, løierligt Alleslags, / Alt med en Sax.

“Mens Andersen sad og snakkede, lagde han et stykke papir sammen, lod saksen løbe ind og ud i bugter, foldede papiret ud igen, og der stod figurerne.. De lignede ikke andre klipninger, men de lignede ofte hverandre, her som i hans digtning havde han væsentlig en bestemt række motiver, som han bestandig gentog. Der var slotte, svaner, nisser, engle, amoriner og andre fantasibilleder…en mølle, som er en mand – vingerne er hans arme og ben…”  fra Rigmor Stampes bog: H.C. Andersen og hans nærmeste omgang. 1918.

Mere om H.C. Andersen papirklip             Kilde Odense Bys Museer

Hans Christian Andersen Papirklip – Papercuts by Hans Christian Andersen – Scherenschitte von Hans Christian Andersen