H.C. Andersen papirklip: Teaterscene med to danserinder

teater-ballerinaer H.C. Andersen papirklip: Teaterscene med to danserinder. Størrelse 18,5 x 19 cm. H.C. Andersen har under billedet skrevet: “Det Skjønne, som Romere og Grækere ikke kendte det!”

H.C. Andersen om sit eget papirklip:

  • ..at klippe, det er den første Begyndelse for Digteriet..
  • Andersen han har Geni / Det slaaer ud i Klipperi
  • Det Hele er Andersens Poesi / I Klipperi! / Broget, løierligt Alleslags, / Alt med en Sax.

“Mens Andersen sad og snakkede, lagde han et stykke papir sammen, lod saksen løbe ind og ud i bugter, foldede papiret ud igen, og der stod figurerne… De lignede ikke andre klipninger, men de lignede ofte hverandre, her som i hans digtning havde han væsentlig en bestemt række motiver, som han bestandig gentog. Der var slotte, svaner, nisser, engle, amoriner og andre fantasibilleder…en mølle, som er en mand – vingerne er hans arme og ben…”  fra Rigmor Stampes bog: H.C. Andersen og hans nærmeste omgang. 1918

Mere om H.C. Andersen papirklip             Kilde Odense Bys Museer

Hans Christian Andersen Papirklip – Papercuts by Hans Christian Andersen – Scherenschitte von Hans Christian Andersen