Historien om herregården Glorup Fyn

H.C. Andersen og herregården Glorup på Fyn

Glorup Slot. Foto: Lars Bjørnsten Odense 2003

  Glorup Herregård, Svindinge, 15. århundrede, ombygget 1765 af Nicolas Henri Jardin (1720-1799)

 H.C. Andersen besøgte Glorup igennem 30 år og første gang den 25. juli 1838 efter at Grev Moltke havde inviteret ham. Grev Moltke havde tidlige truffet H.C. Andersen på det nærliggende herresæde Lykkesholm.

Herregården Glorup eller Glorup Slot var et yndet opholdssted for H.C. Andersen i gennem mange år først hos Gebhard Moltke-Hvidtfeldt i årene 1839-1851 og senere fra 1853-1869 hos sønnen Adam Gottlob Moltke-Hvidtfeldt. På Glorup søgte H.C. Andersen ro og inspiration og var her ofte før og efter sine anstrengende udenlandsrejser bl.a skriver han at “Det just er et ophold efter min smag” og videre et andet sted “Hvad jeg imidlertid holder af på Glorup er den ro, man har her”. H.C. Andersen benyttede haven flittigt haven eller Glorup Slotspark til mange spadsereture enten alene eller sammen med andre.

Opholdene på Glorup gav H.C. Andersen inspiration til eventyr, rejsebeskrivelser og digte hvilke bl.a. fremgår af hans dagbogsnotater. Glorup haves mange skræpper har bl.a. givet inspiration til eventyret “Den lykkelige Familie” . Han fulgte nøje med i den udvikling der foregik på selve herregården og i haven. Glorup var udgangspunkt for mange besøg andre steder på Fyn.

H.C.Andersen har tilbragt i alt ca. 1 år af sit liv på Glorup i perioden 1839-1869. De to værelser som H.C.Andersen brugte på sine besøg findes endnu. Det lille skrivebord langs væggen står der endnu, og han havde fra værelserne udsigt til herresædet grønne enge og kreaturer. Der er ikke offentlig adgang till værelserne. På Glorup findes en buste som er blevet foræret den nuværende godsejers oldefader.

Glorup Haves oprindelige og lidt beskedne anlæg var af lav moseagtig karakter, som gav frodig grobund de meget store skræppeblade, der skulle have givet H.C. Andersen inspiration til eventyret “Den lykkelige familie” .Skræppeplanterne kan stadigvæk ses ved nogle af de kampestensdiger der omgiver Glorup Slotspark. Glorup Slot er et firfløjet anlæg i hvidt og gult med et stort mansardtag. På portbygningen er der en lille kuppel med en klokke ovenover og en meget stor attika med guirlander og overflødighedshorn. Slottet har et af de smukkeste klassiske gårdrum i Danmark. Det er skabt i perioden 1763-1765.

Slotsparken blev i sin nuværende form anlagt fra 1862-1875 af landskabsarkitekt H. A. Flint. Ændringerne i parken har H.C. Andersen beskrevet i sine breve og dagbøger fra perioden. Landskabsarkitekten udvidede den eksisterende park med store alleer af lindetræer og fontænedammen med en enorm parterrehave mod syd. Her blev tidligere hvert år udplantet ca. 100.000 blomster hvert år. I gangene blev opstillet statuer i granit og bronze af græske og romerske guder.

Der kan stadigvæk findes nogle af dem. Parkens areal blev forøget med 40 hektar. Parken rummer mange specielle og sjældne træer bl.a. Californisk kæmpetræ, et tulipantræ, et gingo bilobatræ m.fl. Årsagen til parkudvidelsen på de 40 hektar var bygningen af avlsbygninger og funktionær boliger omkring år 1875 . Bygningerne blev tegnet af arkitekten Vilhelm Tvede og er en række cottages efter engelsk byggestil med røde mursten og skifertage, men alle forskellige efter formål og placering.

I udkanten af haven er der et lille toskansk rundtempel fra 1868 med en statue af Andromeda, den græske sagnprinsesse, der kæmper med et havuhyre, men bliver frelst af Persues og ender med at grundlægge et kongerige i Tiryns på Peloponnes. Andromeda statuen stod oprindelig i Moltkes Palæ på Amalienborg. Den blev i 1783 flyttet til Glorup . En kopi af den står i dag i vestibulen i Moltkes Palæ i Amalienborganlægget.

 Foto og tekst: Lars Bjørnsten Odense

Se meget mere om herregården Glorup her!