H. C. Andersen tegning: Soldater med fane og bajonetter.

1-11

H. C. Andersen tegning: Soldater med fane og bajonetter.

Soldatens Sang til Dannebrog [1849]

Vor gamle Fane, vort Dannebrog,
Som Himlen gav os med Seier,
Dig har jeg elsket fra lille Pog,
Mit hele Hjerte du eier.

Du hellige Fane, Du danske Flag,
Om Dig straaler Mindernes Glorie,
Med Gud og med Dig hos den ærligste Sag
Staaer Danmark i Verdens Historie.

De gloende Kugler kan svie din Flig,
Men det kun en Stund os bedrøver;
Den danske Matros er og bliver sig liig,
Som Vaabenet Hjerter og Løver.

Hvis selv jeg falder på Kampens Dag,
I Kampen for Danmark, for Norden,
Saa svøb mig blot i et Dannebrogsflag,
I det vil jeg lægges i Jorden!

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger