Buste af H.C. Andersen udført af Frederik Christian Stramboe 1864

stramboe1x

Frederik Christian Stramboe (1833-1908). Buste af H.C. Andersen , gips, 1864

Frederik Christian Stramboe. Født i København 14-03-1833 – Død i København 05-01-1908. Billedhuggeren Frederik Christian Stramboe udførte 16 forskellige relieffer af kendte personer herunder H.C. Andersen, hvis relief er fra 1861. Det er det eneste kendte, som Andersen selv har siddet model til.

H.C. Andersen var i Rom og dagen efter sin fødselsdag i 1846, stod han for den danske billedhugger Andreas Kolberg, der gjorde hans buste. Busten, som ikke kendes i dag, faldt ikke i H.C. Andersens smag og da han i september hørte , at busten skulle afstøbes til baronesse Stampe på Nysø , stoppede han gipseren i arbejdet, hvilket tydeligt fremgår af nedenstående uddrag fra dagbogen..

I dagbogen lyder torsdag 22. september 1864: “Varmt Sommerveir. Hørte at Kolbergs fatale Buste af mig (16 Aar gammel) skulde afstøbes bestilt af gamle Baronesse Stampe, jeg gik til Gipseren Hr Orlandi og sagde ham at det var mig særdeles imod, da den var en Carikatur og tilbød mig at sidde for en ny, det blev antaget og den unge Hr Strambo skal gjøre den.”

At der er forskel på billedhuggerne fremgår af  H.C. Andersens dagbog for den 1. oktober 1864. “Stod for Bissen …… Bissen var anderledes underholdende at staae for end Stramboe …….”.  Om busterne skriver H.C. Andersen i et brev 8. nov 1864 til Lucie Marie Ingemann “…. Den unge Billedhugger Strambo, har før han reiste til Italien fuldendt min Buste, den er. smukt gjengivet; senere har Professor Bissen ogsaa modelleret min Buste, og den tiltaler alle mine Bekjendter, og omtales som særdeles liig og herlig udført, mig har den noget Fremmet ….”

 Foto Lars Bjørnsten Odense

Se flere buster, skulpturer m.m.